К И Х А В И Ц А

5 - 5.30 - Телефонен разговор

5.30 - 6 - Ще се разболеете

6 - 6.30 - Малко разочарование

6.30 - 7 - Незабравима среща

7 - 7.30 - Незабравима среща

7.30 - 8 - Щастие през целия ден

8 - 8.30 - Обича Ви чернооко момиче/момче

8.30 - 9 - Ще бъдете винаги заедно

9 - 9.30 - Русо момиче/че мисли за Вас

9.30 - 10 - Ревнува Ви

10 - 10.30 - Ще имате нов приятелка/л

10.30 - 11 - Вашите срещи Ви носят щастие

11 - 11.30 - Ще получите целувка

11.30 - 12 - Нещастна любов

12 - 12.30 - Вечно Ви сънува

12.30 - 13 - Щастлив край на седмицата

13 - 13.30 - Тя/Той Ви изневерява

13.30 - 14 - Любовта Ви ще има трагичен край

14 - 14.30 - Ще получите писмо

14.30 - 15 - Обича Ви безумно

15 - 15.30 - Приятелката/ят и/му е влюбена/н във Вас

15.30 - 16 - Изневерявате и/му

16 - 16.30 - Русо момиче/че ще ви раздели

16.30 - 17 - Ще имате неприятности с нея/го

17 - 17.30 - Сънувате я/го

17.30 - 18 - Неприятности вкъщи

18 - 18.30 - Имате много кандидатки/ти

18.30 - 19 - Щастлива любов

19 - 19.30 - Радостна любов

19.30 - 20 - Мисли, че я/го лъжете

20 - 20.30 - Желае да се срещнете

20.30 - 21 - Вечно мисли за Вас

21 - 21.30 - Ревнува Ви

21.30 - 22 - Ще се скарате скоро

22 - 22.30 - Обича Ви кестеняво момиче/момче

22.30 - 23 - Желае винаги да сте сами 23 - 23.30 - С нея/го си пилеете времето

23.30 - 0 - Тя/Той Ви обича, а на Вас не ви пука

0.30 - 1 - Ще Ви предложи нещо

1 - 1.30 - Ще Ви целуне

1.30 - 2 - Само се лъжете, а не се обичате

2 - 2.30 - Не обича друг/а, освен вас

2.30 - 3 - Желае да останете сами една вечер

3 - 3.30 - Ще Ви срещне скоро

3.30 - 4 - Ще Ви пише писмо или бележка 4 - 4.30 - Имате много съперници/чки

4.30 - 5 - Приятелката/ят и/му ще ви раздели